מים מראש פרויקט מטר, הודו

- Nov 25, 2016 -


LAISON יש טייס מראש מים מטר פרויקט עבור 150pcs בכפר המקומי ליד מומבאי.
המטרים יותקנו במשך 6 חודשים. ואחרי זה יהיה להרחיב את כל העיר.

LAISON גם הציגה מטר מים מראש שלנו לגוף המים של המדינה הגבוהה ביותר
"Maharashtra Jeevan Pradhikaran"; גוף זה מאשר את איכות המים מטרים גם
מציגה / עיצובים מדיניות חדשה עבור ממשלת המדינה עבור רפורמות מים.

התעשייה הרלוונטיים ידע

מוצרים קשורים