LEISON Prepayment מים ההפגנה הפגנה ב גאנה מים החברה מוגבלת

- Apr 24, 2018 -

LEISON Prepayment מים ההפגנה הפגנה בגאנה חברה מים בע"מ


בפגישה, כמעט כל מנהלי מחלקות שונות השתתפו בפגישה זו, LAIOSN עשה את המצגת של פתרון מדידה, ושתף את הניסיון שלה בפרויקטים של מים מטרים מלאווי, זמביה, אוגנדה, וכו 'LAISON גם להפעיל STS מראש מים מטרים בגאנה עם חברה לא-ארגונית הנקראת "רשת המים" של פיילוט במשך שנה, והן פועלות היטב.

LAISON השאיר מד מים מדגם GWCL, וגם את קופה אוטומטיות המכירה לאחר הפגישה לבדיקה. LAISON תמשיך עם GWCL מקרוב לחקר נוספת בשוק גאנה.

IMG_20180508_174656.JPG

IMG_20180508_174731.JPG


חדשות הקשורות

מוצרים קשורים