Nkana מועצת המים מ זמביה ביקר LAISON

- Mar 21, 2018 -

מועצת המים של נאקאנה מזמביה ביקרה בלייזר


באמצע מארס, מועצת המים Nkana מ זמביה ביקר LAISON עבור הפרויקט מראש מים מטר מראש. LAISON עשה את ההיכרות המפורטת של פתרון מטר מים מראש עם פונקציית AMR. הפגישה נמשכת 3 ימים, כולל אימון עבור מערכת מראש וכן תחזוקה עבור מטרים מים באתר.

LAISON ילך גם זמביה בתחילת אפריל לביקור באתר עבור מטר מים מראש.


图片2.jpg

图片3.jpg

图片1.jpg

חדשות הקשורות

מוצרים קשורים