הנציגים אנגולה פגישה עם קבוצת LAISON

- Sep 04, 2017 -


שר שר אנגולה אנרגיה & מים Mr.Joao בורחס, שר החקלאות אנגולה, אנגולה התעשייה ו depeartments אחרים כמו הלשכה ההשקעה לבקר ג'ה-ג'יאנג, ויש בכנס קידום Invement במחלקת מסחר בפרובינצית ג'ה-ג'יאנג.

אנגולה היה 170 המותקנים, 000pcs מראש וורמטרים עד דצמבר 2015, מתכנן להשקיע ולהתקין מיליון מוני חשמל מראש עד 2017.
משרד לענייני מים & אנרגיה גם רוצה לקדם את מוני מים מראש באנגולה, LAISON היה מעורב באופן פעיל בתהליך העיבוד של הגשת EOI.

חדשות הקשורות

מוצרים קשורים